Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Størst arbeidsglede blant seniorene
Arbeidsgleden er størst blant 60-årige arbeidstakere. Yngre arbeidstakere mellom 30 og 50 år sliter mest, viser en ny undersøkelse.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Arbeidsmiljøloven stoppes

Med stortingsflertall i ryggen vil påtroppende statsminister Jens Stoltenberg stoppe arbeidsmiljøloven før den trer i kraft. NHO er skuffet og frykter at dette vil gjøre norsk næringsliv mindre konkurransedyktig.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Uendret arbeidsledighet
Nylig utgitte tall fra Statistisk Sentralbyrå viser til positive tider i forhold til arbeidsledigheten. Etter en lengre periode med økende ledighet, står nå arbeidsledigheten på stedet hvil og arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten er fornøyd.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Høyre er NHO sin favoritt

NHO har på grunnlag av partienes programmer laget en oversikt over hvilke partier som er mest bedriftsvennlige. Med vekt på en rekke viktige faktorer i næringslivet, kom Høyre best ut av NHO sin undersøkelse.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Arbeidslivstelefonen øker

Arbeidslivstelefonen hadde allerede ved utgangen av juli passert antall innringere som tok kontakt i 2004. Ved at tjenesten har hatt åpent i hele sommer, ligger Arbeidslivstelefonen an til en økning på over 50 prosent i 2005.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA - suksess for seniorene

En rapport fra Rikstrygdeverket viser at IA-virksomheter jobber bedre og mer aktivt for å beholde sine seniorer. Samtidig viser tall at etterspørselen etter eldre arbeidskraft øker.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA er nøkkelen

Samtidig som antallet funksjonshemmede øker, stiger også arbeidsledigheten for den utsatte gruppen. LO-sekretær Trine Lise Sundnes tror IA-avtalen er nøkkelen til å hindre et mer brutalt arbeidsliv.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA virker!

Fraværstallene viser fortsatt fall, og gikk ned fra 8,3 prosent i første kvartal i fjor til 7,1 prosent i årets første kvartal. LO og NHO gleder seg sammen og kaller IA en suksess.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Ny seniorpolitikk

Seniorrådet ønsker lavere arbedsgiveravgift for arbeidstakere over 55 år. I tillegg ønsker man å fjerne den øvre aldersgrense på 70 år, som man mener er diskriminerende.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Seniorpolitikk et gode

Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten ønsker å endre folks holdninger til eldre på arbeidsplassen. Det samme vil LOs nestleder Roar Flåthen som er lei av at det er de eldre som mister jobben i omstillingsprosesser.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Funksjonshemmede med muligheter

Telenor er blant foregangsbedriftene for IA-avtalens tredje delmål, og har stor suksess i sitt arbeid med å inkludere funksjonshemmede. Samtidig starter Aetat med prosjektet ”Tilbake i arbeid”.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Idédugnad for seniorpolitikk

Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten søkte råd for en ny seniorpolitikk under en idédugnad for stortingsmelding om seniorpolitikk. Utgangspunktet er at seniorer er en ressurs for bedriftene og samfunnet.

Les hele artikkelen