Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Optimisme i fraværsarbeidet

Sykefraværet har de siste måneden gått ned og optimismen råder i det videre arbeidet. En undersøkelse gjort blant leserne på absentia.no viser at 6 av 10 mener fraværet vil bli redusert på deres arbeidsplass i løpet av året.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Bekymret for aldersdiskriminering

EUs eget nettverk er skuffet over Europas svar på aldersutfordringen, og mener medlemslandenes arbeid er utilstrekkelige. Norge er allerede tilpasset de aktuelle kravene, og kommunalminister Erna Solberg lover at regjeringen skal fortsette sitt arbeid for å styrke det rettslige vernet mot diskriminering.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Flere funksjonshemmede i arbeid

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ønsker økt fokus på delmål 2 i IA-avtalen for å gi flere med redusert funksjonsevne muligheten til en plass i arbeidslivet. De får støtte fra arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten som satser på flere funksjonshemmede i arbeid.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Seniorer en viktig ressurs

Tall fra Rikstrygdeverket viser at forventet pensjonsalder fremdeles er på vei ned til tross for arbeidet med IA. STAMI er blant virksomhetene som i løpet av ti år vil ha flere seniorer blant sine ansatte, og seniorpolitikk er viktig for å ta vare på den kompetansen disse har.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Inkluderende arbeidsliv
Ett år etter innføringen av ordningen med tidsbegrenset uførestønad har en av fire nye uføre i 2004 fått ytelsen. Arbeidet med å få flere med redusert funksjonsevne i arbeid har mange utfordringer, og trygdedirektør Arild Sundberg ønsker et større fokus på IA-avtalens delmål 2.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Færre på aktiv sykemelding
Selv om aktiv sykemelding viser seg å være et godt virkemiddel for å få folk tilbake i jobb, var det en kraftig nedgang i antallet som hadde aktiv sykemelding fra andre til tredje kvartal ifjor.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Få har målsetting om å rekruttere seniorer
Bare fire prosent av IA-bedriftene som jobber aktivt med seniorpolitikk, har som målsetting selv å rekruttere seniorer, viser en ny utredning fra Rikstrygdeverket.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Aktiv sykemelding fungerer
Den positive utviklingen i sykefraværet det siste året er et resultat av mange gode tiltak. Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten forklarer den gode utviklingen med IA-arbeidet og økt bruk av gradert sykemelding. En spørreundersøkelse gjort på absentia.no viser at 7 av 10 er enige.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA er riktig medisin
Partene i arbeidslivet er enige om at Inkluderende Arbeidsliv (IA) er riktig medisin i arbeidet med sykefravær. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at sykefraværet gikk ned fra 8,1 til 6,5 prosent fra 3. kvartal 2003 til 3. kvartal 2004.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Satsing mot mobbing i arbeidslivet
Denne uken lanserte statsminister Kjell Magne Bondevik og arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten handlingsplanen mot forebygging av mobbing i arbeidslivet. Målet er å forebygge mobbing gjennom å bevisstgjøre og ansvarliggjøre aktørene på den enkelte arbeidsplass, i nært samarbeid med partene i arbeidslivet.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Arbeidsgiver betaler sykelønnen
Med flertall i Riksdagen vil arbeidsgiverne i Sverige måtte betale 15 prosent av all sykelønn fra nyttår. Dette håper regjeringen vil snu trenden og senke fraværet. En undersøkelse gjort blant lesere på absentia.no viser at flertallet ikke ønsker en liknende ordning i Norge.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Arbeidslivstelefonen blir permanent!
Telefon for Arbeidslivet har i tre år gitt mennesker i vanskelige arbeidssituasjoner muligheten til å få gode råd over en telefonsamtale. Det har vist seg å være et stort behov for en tjeneste med lav terskel, og endelig er det politisk flertall for videre drift.
Les hele artikkelen