Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Maner til kamp mot sykefraværet
Sosialminister Ingjerd Schou får støtte av både trygdedirektør Arild Sundberg og YS-leder Randi Bjørgen når hun maner til økt innsats i arbeidet mot det høye sykefraværet. For første gang stiger sykefraværet like mye i IA-bedrifter som i andre bedrifter.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Rekordhøyt sykefravær
Sykefraværet øker nå raskere enn noensinne, og er rekordhøyt. Nå vil regjeringen tvinge fraværet ned ved å gjøre det vanskeligere for arbeidstakere å få sykemelding.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Arbeidsgiverne får mer ansvar
I Sverige ønsker man nye virkemidler i kampen for et lavere esykefravær. Et forslag gir arbeidsgiverne et mye større økonomisk ansvar. 15% av sykelønn utover de første to ukene skal finansieres av bedriften. I følge NRK vil Regjeringen i Norge også stramme inn utbetaling av sykepenger.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Arbeidsgiverne har skylden
Folketrygdens utgifter økte med over 6 prosent fra 2002 til 2003. Utgiftene er samlet på mer enn 200 milliarder kroner, og sterkest var veksten i sykepenger og uføretrygd. Finansminister Per-Kristian Foss mener at arbeidsgiverne har mye mer å bidra med i kampen for et bedre arbeidsliv.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
OECD-rapport om Norge
Denne uken la Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) fram sin rapport om Norge. Den konkluderer med at Norge har en stor utfordring i arbeidet med å redusere sykefraværet og uførepensjoneringen.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
”DIALOGBENKEN” – tildelt en begeistret – AVEN AS
IA- arbeidet hos Aven AS i Holmestrand kommune har vært preget av systematisk jobbing på flere fronter, bl.a. ved tiltak for å forebygge skader, tilrettelegge for trening i arbeidstid og på fritiden, samt en god oppfølging fra Bedriftshelsetjenesten.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Ny arbeids- og administrasjonsminister
Victor D. Norman overlot mandag kontornøklene til den nye arbeids- og administrasjonsministeren, Morten Andreas Meyer. Under pressekonferansen kunne Norman fortelle at han kun hadde planlagt å være statsråd i ett til to år, men at mediestormen rundt ham tvang ham til å utsette dette.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Eldre arbeidstakere

I følge NOVA-forsker Per Erik Solem kan det bli unødvendig med innstramminger i pensjonen hvis alle eldre som ønsket arbeid fikk arbeide. I et brev til statsminister Kjell Magne Bondevik, kommer også Senter for Seniorpolitikk med gode råd for et lengre arbeidsliv.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Lønnstilskudd virker inkluderende
”Fleksibel jobb” er et femårig prosjekt i Aetat som ble startet sommeren 2000. Prosjektet gir bedrifter mulighet til å få lønnstilskudd ved ansettelse av personer med redusert arbeidsevne. Tilstandsrapporten utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) viser til blandede erfaringer.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Et splittet Arbeidslivslovutvalg
Flertallet i Arbeidslivslovutvalget (ALLU) la i dag frem sin innstilling til en ny lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern. Men LO, UHO og YS kaller den en oppskrift på et råere arbeidsliv, og vil kjempe i mot flere av de foreslåtte endringene. NHO mener derimot at dette er et godt utgangspunkt for en moderne arbeidsmiljølov.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Et skapende aldersmangfold

Kombinasjonen av unge, voksne og eldre på en arbeidsplass er positivt for produktivitet og arbeidsmiljø. Dette slår seniorforsker Bjørg Åse Sørensen ved Arbeidsforskningsinstituttet fast. Måten aldersgruppene utfyller hverandre skaper et sterkt lag.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Hjelp til samtale om sykefravær
Bedrifter som er tilknyttet IA-avtalen kan nå få hjelp til å følge opp de vanskelige samtalene rundt sykefravær. Arbeidstilsynet har utarbeidet en sjekkliste på åtte punkter som inspektørene vil dele ut ved alle tilsynsbesøk.
Les hele artikkelen