Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
En av seks er funksjonshemmet
En europeisk undersøkelse viser at en av seks arbeidstakere er funksjosnhemmet. Disse tallene ble representert på en konferanse i Roma som markerte slutten på Det europeiske året for funksjonshemmede. Sosialminister Ingjerd Schou lover imidlertid at arbeidet vil fortsette også i 2004.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Nye virkemidler i IA
Tettere oppfølging av sykemeldte og et eget tilretteleggingstilskudd for IA-bedrifter, er hovedkonklusjonen i det videre arbeidet med et mer Inkluderende Arbeidsliv (IA). I tillegg vil Regjeringen og partene i intensjonsavtalen skreddersy et eget IA-opplegg for småbedrifter.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Få ønsker å stå lenger i jobben
Knapt én av 10 er sikre på at løftet om høyere pensjon kan få dem til å stå lenger i arbeid, viser en undersøkelse. Det kan bety at Pensjonskommisjonens forsøk på å få folk til å jobbe lenger er fånyttes.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Kvinnelige gründere hindres
Kvinner som ønsker å starte en egen bedrift møter flere hinder enn menn i samme situasjon. Spesielt gjelder dette rettigheter knyttet til graviditet og fødsel. Dette fører til at mange kvinner søker trygge jobber i det offentlige.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Et bedre alternativ
LO og FFO har arbeidet frem et felles forslag til å få flere funksjonshemmede ut i arbeid. Sammenlignet med i fjor er det 20 000 færre funksjonshemmede i jobb, og forslaget ”Et bedre alternativ!” er et svar på regjeringens forslag om midlertidig ansettelse.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Færre over 60 år er i arbeid
Seks av ti personer i 60-års alderen er ikke lenger yrkesaktive. Og personer mellom 62 og 66 år arbeider mindre enn det denne gruppen gjorde for 30 år siden.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Inkluderende Arbeidsliv (IA)
STAMI påpekte allerede i IA-avtalens begynnelse at et inkluderende arbeidsliv vanskelig kunne forenes med et lavt sykefravær. Et arbeidsliv med rom for alle er ønskelig, men da må man også kunne ta konsekvensene av det.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Eldrebølgen blir mindre enn antatt
Norge vil ha færre eldre enn andre land i Europa frem mot 2050. - Norske kvinner ligger høyt på listen over antall fødsler i Europa, sier forsker Lars Østby i Statistisk sentralbyrå.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
LO og FFO i historisk møte
Tirsdag 4. november tok LOs leder Gerd-Liv Valla i mot FFOs generalsekretær Liv Arum til et møte om funksjonshemmedes situasjon på arbeidsmarkedet, og for å diskutere en felles innsats fra LO og FFO for å styrke funksjonshemmedes vilkår i arbeidslivet.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Vurderer politisk streik
LO ønsker at flertallet på Stortinget vil sende forslaget om midlertidig ansettelse tilbake til regjeringen. Dette vil gi Arbeidslivslovutvalget den tiden det trenger for å fullføre sitt arbeid før regjering og Storting gir sin konklusjon. Hvis ikke truer LO med en politisk streik der 1,2 millioner arbeidstakere kan bli tatt ut.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA-avtalen lever videre
Høstens evaluering av avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) gav ikke noe positivt svar. Sykefraværet har ikke nærmet seg målsettingen, og har i stedet økt i perioden. Allikevel ønsker partene å fortsette arbeidet, men med nye virkemidler.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Elektronisk meldekort også for dem på attføring
Aetat utvider i disse dager det elektroniske systemet med meldekort til også å gjelde for arbeidsledige på attføring. Mottakere av dagpenger har kunnet bruke dette siden september 2001, og utvidelsen er et ledd i Aetat sin satsning på å gjøre melderutinene enklere.
Les hele artikkelen