Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Bedriftsledere positive til seniorer
Bedriftsledere er positive til å ansette seniorer. Annenhver av bedriftslederne i de små og mellomstore bedriftene her i landet ser ingen betenkeligheter med å ansette folk over 50 år sin bedrift. Det viser en fersk undersøkelse gjort for Bedriftsforbundet. - Det er meget positivt at bedriftsledere ser hvilken ressurs som vel voksne medarbeidere representerer. De har erfaring og kunnskap som er uhyre verdifull, sier Bedriftsforbundets administrerende direktør Tom Bolstad.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Ingen hindring
År 2003 er det europeiske året for funksjonshemmede. I Norge blir det markert med slagordet ”Ingen hindring”. Man vil fokusere på rettigheter og ikke-diskriminering. Men, en undersøkelse gjort av Statistisk Sentralbyrå viser at selv om funkjsonshemmede ønsker seg jobb, er det veldig få som får en.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Entusiasme rundt IA?
Arbeidslivssenterene har nå vært i drift i et år, og allerede i løpet av sommeren skal Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv evalueres. På Trygdeetatens årskonferanse var et viktig tema å fortsette det gode arbeidet med å skape et arbeidsliv med plass til alle. Men, er interessen for Inkluderende Arbeidsliv synkende?
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Unntak fra arbeidsgiverperioden
Allerede i 1970 kom de første tiltakene for å hinder at arbeidstakere med fare for mye sykefravær skulle falle utenfor arbeidsmarkedet. En søknad til trygdekontoret ville gjøre at sykefravær ved en kronisk sykdom som astma eller migrene, ville falle utenfor arbeidsgiverperioden. Fra og med år 2002 gjelder dette også svangerskapsrelatert sykefravær.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Arbeid = best integrering
Regjeringen ønsker å lovfeste en starthjelp til nyankomne innvandrere, starthjelpen skal sikre videre arbeids- og samfunnsdeltakelse. I følge regjeringen er arbeidslivet den viktigste arenaen for innvandrere til å bli en del av fellesskapet. Kommunal- og regionalminister Erna Solberg omtaler loven som historisk.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Sverige kommer etter...
Sykefraværet i Sverige har økt kraftig de siste årene og regjeringen har erklært det som sin viktigste oppgave å skape et mer menneskelig arbeidsliv. Målsettingen er klar – en halvering av sykefraværet innen 2008. Problemene i Sverige er de samme som i Norge – økningen i både langtidsfraværet og uføretrygdede. Sammen ligger vi på fraværstoppen i Europa.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Diskriminering etter alder
Mandag 25. oktober inviterte myndighetene til høringsseminar der de så på mulige tiltak for å sikre at eldre ikke blir diskriminert i arbeidslivet. Samtidig gikk tidligere Dine Penger-redaktør og mangemillionær Christian Vennerød ut i media og foreslo ett nytt lønnssystem der lønna blir mindre desto eldre arbeidstakeren blir.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA-optimisme på Idébankens erfaringskonferanse
Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) begynner å få vind i seilene. 400.000 arbeidstakere har i dag sitt virke i en IA-virksomhet og det råder i hovedsak en positiv stemning rundt avtalen. Men det ligger noen farer i vannskorpa og den største trusselen lyder navnet Dårlig Tid.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Hva hvis bedriften selv må betale sykefraværet?
Under sin tale til HEFA (Helsefremmende arbeidsplasser) konferansen nylig kom Arbeids- og Administrasjons minister Victor D. Normann med følgende tanke eksperiment; Hva hvis bedriften selv måtte betale alle utgifter forbundet med egne ansattes sykefravær? Ville dette endret fokus på arbeidsmiljø og sykefravær i styrerommene?
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Et sykt arbeidsliv
Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman påpeker i et avisinnlegg et stadig sterkere konkurransemarked. Større krav til effektivitet, rask teknologisk utvikling og mer krevende kunder er en del av det nye arbeidslivet mener Norman, og må aksepteres.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Helsefremmende arbeidsplasser
For første gang i Norge vil det i år bli arrangert en nasjonal konferanse som vil ta opp problemstillinger og løsninger ved en helsefremmende arbeidsplass. Det sentrale mål for konferansen er å utarbeide en nasjonal erklæring om helsefremmende arbeidsplasser.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Tilbake i jobb
Etter mange år som uføretrygded fikk Inger Marie Knutsen brev fra Trygdekontoret med innbydelse til informasjonstime. Nå er hun vikar i PROFF, et firma som jobber med psykisk og fysisk funksjonshemmede. – I dag er jeg utrolig glad for at jeg ble med på det første møte, forteller Inger Marie Knutsen.
Les hele artikkelen