Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Undersøkelser
Bedre arbeidsmarked
Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Aetat viser at sysselsettingen og arbeidsledigheten fortsetter den gode trenden. Ledigheten synker for tredje måned på rad, samtidig som sysselsettingen stiger.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Større arbeidsinnvandring
Flere arbeidstakere fra EU-landene fikk arbeidstillatelse i Norge i 2004 enn tidligere år. De nye EU-medlemmene bidro med 25 000 arbeidstakere, og arbeidsinnvandringen fra disse landene økte med 40 prosent.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Stor streikevilje
På 1970-tallet var Norge et fredelig land for arbeidstakere og arbeidsgivere. Nå streiker arbeidstakere i Norge mer enn sine kolleger i Europa, og kun Spania og Italia har mer uro.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Nordmenn har det gøy på jobb
Dersom en god latter forlenger livet, så ligger nordmenn og dansker meget godt an til å bli betydelig eldre enn svenskene. Tre av fire i Norge og Danmark sier at de ler på jobben hver dag, mot drøyt halvparten av svenskene.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Bedre miljøfokus
I følge Statistisk Sentralbyrå sin publikasjon Naturresurser og miljø, forurenser industrien mindre i 2004. Til tross for økt forbruk og økonomisk vekst har miljøutviklingen de siste årene flere positive trekk.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidsmarkedet holder koken
Køen hos Aetat er blitt kortere de seneste månedene. Arbeidsledigheten i oktober endret seg ikke siden forrige måned, men sysselsettingen er fortsatt inne i en stigende trend.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Færre arbedsledige
Aetat og Statistisk Sentralbyrå (SSB) kunne begge legge frem tall som viste at arbeidsledigheten synker. På ett år er sysselsettingen økt med 12 000, mens antallet uten arbeid har gått ned med 7 000.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidsmarkedet styrkes i 2005
En undersøkelse gjort av vikarbyrået Manpower viser at mange bedrifter er optimistiske for 2005. En av fem bedrifter planlegger å øke antallet arbeidstakere ved sin virksomhet, og Norge er med det ett av de mest optimistiske landene i Europa.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
- Overtid et er et gode
Åtte av ti akademikere er positive til overtid, og to av ti finansansatte ser overtid som et gode.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Sterk norsk økonomi
Statistisk Sentralbyrå (SSB) slår fast at norsk økonomi kan være på vei inn i en ny høykonjunktur. Dette understrekes av tall som viser at seks av ti nyetablerte foretak overlevde sitt første leveår.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidsgivere vil ansette flere
En av fem arbeidsgivere planlegger å øke bemanningen det neste kvartalet. Det er det mest positive resultatet siden målingen ble igangsatt i Norge i 2003 - viser nye resultater fra Manpowers arbeidsmarkedsbarometer.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Innvandrere starter for seg selv
Hvert tredje enkeltpersonforetak innenfor hotell- og restaurantvirksomhet har en innvandrer som innehaver.
Les hele artikkelen