Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Det offentlige/Annet offentlig
Bedrer utsatte arbeidssøkeres muligheter for å få jobb

Arbeids- og sosialdepartementet sender i disse dager ut et forslag om endring i arbeidsmarkedstiltakene på høring. Departementet vil styrke avklaringen som skjer i forkant av attføringsløpet, ved å utvide antall tilbydere av avklaringstjenester og at det kan brukes mer tid på avklaringsarbeidet.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Ny velferdsetat vedtatt

Etableringen av den nye arbeids- og velfersetaten ble vedtatt av Stortinget, og allerede neste høst vil den nye etaten være en realitet. Den nye etaten skal erstatte dagens Aetat og Trygdeetaten.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Mer til alle

Med økt satsning på alt fra innovasjon og nyskapning til funksjonshemmede i arbeidslivet og kampen mot fattigdom, favner regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett svært mange.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Annet offentlig
Enige om pensjonsreform

Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble enige med regjeringen om et nytt pensjonssystem. Det skal lønn seg å jobbe lenger, og samtlige arbeidsår skal gjelde.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Offensiv regjering

I valgåret 2005 satser regjeringen friskt med et reviderte nasjonalbudsjett som vil øke innsatsen på mange områder. Med store besparelser fra lavere sykefravær og en svært optimistisk oljefremtid har regjeringen mye å rutte med. LO og NHO er delt i synet på regjeringens forslag.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Ny arbeids- og velferdsforvaltning

700 000 mennesker i yrkesaktiv alder står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og har offentlige stønader som viktigste inntektskilde. Regjeringen ønsker å gi et mer helhetlig tilbud til disse ved å samle Aetat, trygdeetaten og den kommunale sosialtjenesten.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Tilrettelegging av arbeidsplassen

Hjelpemidler og tilrettelegging av arbeidsplassen vil gjøre arbeidsdagen enklere for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Trygdeetaten kan hjelpe din bedrift med å sette i gang med nødvendige tiltak, og i tillegg finnes det en egen tilskuddsordning for IA-bedrifter.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Fritt sykehusvalg
Stadig flere velger sykehus

Fremdeles benytter svært få seg av muligheten til selv å velge behandlingssted. Men, tall fra SINTEF viser at stadig flere velger sykehus, og andelen er voksende. Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen ser positivt på utviklingen.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Fritt sykehusvalg
Hvor bra er ditt sykehus?
Norske sykehuspasienter er godt fornøyd med sykehusene, og særlig personalet får toppkarakter.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Annet offentlig
Ny satsing på distriktene

Flertallet i Distriktskommisjonen ønsker å videreføre dagens modell med 3 forvaltningsnivåer, men foreslår å erstatte fylkeskommunen med et nytt regionalt nivå. I tillegg ønsker kommisjonen å sette av noe av landbruksoverføringen på andre næringsprosjekter i distriktene.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Økte egenandeler
Regjeringens foreslår i sitt budsjettforslag å øke egenandelen for frikort økt fra 1550 til 2500 kroner. Forslaget har skapt mye kritikk fra opposisjonen, og leder for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Arnt Holte raser.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Sykehusene behandler stadig flere
Sykehusene i Norge har stadig høyere aktivitet, og behandlet ni prosent flere pasienter i 2003 enn året før.
Les hele artikkelen