Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Det offentlige/Annet offentlig
Oppdatering av BHT-registeret

Fagsekretariatet for bedriftshelsetjenesten ønsker nå å oppdatere sitt register over bedriftshelsetjenester (BHT). Brev er sendt ut til alle BHT-er, med mål om å kartlegge hvilke BHT-tjenester som utføres.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Helsenettet er på vei
På nettsiden til fastlegen kan pasienten raskt og sikkert fornye resepter, bestille legeattester, henvisninger og timebestillinger. Hos mange leger i Nord- og Midt-Norge er dette allerede en realitet. Helsenettet skal være på plass i resten av landet i løpet av neste år.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Nye regler ved sykemelding

1. juli innføres nye regler ved sykmelding. Den sykmeldte skal være i arbeidsrelatert aktivitet, og arbeidsgiver skal utarbeide en oppfølgingsplan for å få den sykmeldte raskest mulig tilbake til arbeid. President i Legeforeningen Hans Kristian Bakke er positiv til de nye endringene.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Annet offentlig
Samordning av Aetat, trygdeeaten og sosialtjenesten

Med opprettelsen av det nye arbeids- og sosialdepartementet, signaliserte regjeringen et ønske om en felles plattform for disse tjenestene. I dag leverte et utvalg sine utredning om en ny arbieds- og velferdsforvaltning. Her samles aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten i en felles etat.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Arbeids- og sosialdepartementet
Statsminister Kjell Magne Bondevik lanserte i dag sin nye regjering. Blant endringene var sammenslåing av arbeids- og administrasjonsdepartementet og sosialdepartementet. I tillegg går deler av kommunaldepartementet inn i det nye arbeids- og sosialdepartementet, som Dagfinn Høybråten vil være leder av.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Fritt sykehusvalg
Kortere sykehuskøer
Nå får du behandling kjappere. Ventetiden for å få behandling ved norske sykehus gikk i gjennomsnitt ned med 14 prosent i første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
815 48 222 – gir deg svar på arbeidsmiljøspørsmål

Arbeidstilsynets svartjeneste gir alle mulighet til å få hjelp med vanskelige situasjoner på jobben. Pågangen som tjenesten har erfart i løpet av fjoråret viser at det er et behov for en slik svartjeneste.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Nyåpnet nettsted for pasientinformasjon
Torsdag åpnet en ny skandinavisk nettportal der kvalitetssikret informasjon om sykdommer og behandling skal være lett å finne for pasienter og andre interesserte.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Tidsbegrenset uførestønad

Som et ledd i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv innføres fra 1. januar 2004 en ny ordning for uførestønad. Tidsbegrenset uførestønad er et alternativ til en varig uførepensjon, og målet med denne er å hindre en varig utstøting fra arbeidslivet.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Økte egenandeler
Regjeringens foreslår i sitt budsjettforslag å øke egenandelen ved helsetjenester økt fra 1350 til 2500 kroner. Forslaget har skapt mye kritikk fra opposisjonen, og leder for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Arnt Holte raser.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Liten effekt av frikort
Innføringen av et andre egenandelstak har ikke gitt den effekten Regjeringen hadde ønsket. Så langt i år har kun 1 400 personer fått bruk for det utvidede frikortet. Dette er skuffende i forhold til anslaget som var på hele 40 000.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Ventetiden minker
Ventetiden ved norske sykehus fortsetter å gå ned. Sammenlignet med samme tid i fjor er gjennomsnittlig ventetid gått ned med åtte prosent. Den samme tendensen forsterkes når man ser på tallene for utredning og behandling i de somatiske sykehusene, og for barn og unge innen psykisk helsevesern.
Les hele artikkelen