Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Jus/Maler/Veiledning
Regelhjelp til næringslivet

Regelhjelp.no skal hjelpe bedrifter med å finne frem i lover og forskrifter, og er en del av arbeidet for et enklere Norge. Foreløpig er ti bransjer dekket, men innen 2007 skal alle bransjer finne sine råd her.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Tre av fire tror offentlig ansatte bestikkes
Tre av fire nordmenn mener det foregår korrupsjon i offentlig sektor. Det samme tror også Økokrim og korrupsjonseksperter, skriver Aftenposten.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Likeverd og tilgjengelighet

Hverdagen er vanskelig for mange funksjonshemmede som møter hindringer i situasjoner som de fleste tar for gitt. I utredningen "Likeverd og tilgjengelighet" konkluderer man med et det må stilles større krav til tilrettelegging av samfunnet.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Veiledning
Hva hvis arbeidsgiver ikke betaler?

Hvis lønnen eller feriepengene uteblir er det flere steg man som arbeidstaker kan ta. Manglende lønnsutbetaling kan ha flere årsaker, men i de fleste tilfeller vil arbeidstaker ha sterke kort juridisk. Ved konkurs vil det være aktuelt med lønnsgarantiordningen.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Bedre ordninger ved barns sykdom

Når barnet ditt er sykt, kan du ha krav på omsorgspenger eller pleiepenger fra trygden. Fra 1. juli i år gjelder nye regler som er bedre tilpasset dagens familiesituasjon.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Oppklaring i permitteringsrot
Etter mye fram og tilbake kom Arbeids- og administrasjonsdepartementet i går med forskriften som skal forsøke å rydde opp i den usikkerhet som er skapt omkring nye permitteringsregler. De nye reglene gjelder for 11 næringer – øvrige må følge gammelt regelverk.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Lønnsplikt under permittering

Arbeids- og administrasjonsdepartementet har fulgt opp Stortinget sitt vedtak om en midlertidig økning i permittering med dagpenger. Tidligere fikk man dagpenger i 26 uker. Nå vil Stortinget prøve en forlengelse til 42 uker. Dette kommer som et resultat av den sterke økningen i antall permitterte uten lønn i Norge, som i forrige kvartal var på hele 11 000.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Delmål i IA-avtalen
For bedrifter som undertegner IA-avtalen må de også sette opp delmål for hvert av de tre hovedpunktene i avtalen for et mer inkluderende arbeidsliv. Dette behøver ikke gjøres vanskeligere enn skjemaet her. [Se skjema]
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
IA-avtalen

Ved undertegnelsen av avtale om et mer inkluderende arbeidsliv, er det denne standard avtalen som skrives under av partene. Denne er sammen med "Delmål i IA-avtalen", en god start for en bedre arbeidsplass. [Se skjema]

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Veiledning
Flytskjema ved sykefravær

Et ryddig forhold ved sykefravær er et godt verktøy for å skape tryghet på arbeidsplassen. Det er enklere for en arbeidstaker å komme tilbake i arbeid hvis oppfølgingen og kontakten har vært god under sykefraværsperioden. Et flytskjema med klare punkter for hva som skjer ved et sykefravær gir en god oversikt. [Se skjema]

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Frivillig overtid

LO, YS, Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon og Akademikerne gikk alle i mot regjeringen sitt forslag om å flytte grensen på antall timer en arbeidstaker kan jobbe overtid. I følge organisasjonen vil en slik økning gå utover hver enkelt sin sikkerhet og øke presset til å yte mer.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Nettiquette
Nettiquette - kontrakten

Mange norske bedrifter har tilgang til internett. Veldig få har imidlertid klare retningslinjer for hvordan internett bør brukes og hva man må være påpasselig overfor. Absentia.no har utarbeidet en enkel kontrakt mellom bedrift og ansatt som setter grenser for hva man som bedrift kan godta og hvilke konsekvenser som følger av overtredelser. [Se kontrakt]

Les hele artikkelen