Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Jus/Maler/Veiledning
Oppklaring i permitteringsrot
Etter mye fram og tilbake kom Arbeids- og administrasjonsdepartementet i går med forskriften som skal forsøke å rydde opp i den usikkerhet som er skapt omkring nye permitteringsregler. De nye reglene gjelder for 11 næringer – øvrige må følge gammelt regelverk.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Lønnsplikt under permittering

Arbeids- og administrasjonsdepartementet har fulgt opp Stortinget sitt vedtak om en midlertidig økning i permittering med dagpenger. Tidligere fikk man dagpenger i 26 uker. Nå vil Stortinget prøve en forlengelse til 42 uker. Dette kommer som et resultat av den sterke økningen i antall permitterte uten lønn i Norge, som i forrige kvartal var på hele 11 000.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Delmål i IA-avtalen
For bedrifter som undertegner IA-avtalen må de også sette opp delmål for hvert av de tre hovedpunktene i avtalen for et mer inkluderende arbeidsliv. Dette behøver ikke gjøres vanskeligere enn skjemaet her. [Se skjema]
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Veiledning
IA-avtalen

Ved undertegnelsen av avtale om et mer inkluderende arbeidsliv, er det denne standard avtalen som skrives under av partene. Denne er sammen med "Delmål i IA-avtalen", en god start for en bedre arbeidsplass. [Se skjema]

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Flytskjema ved sykefravær

Et ryddig forhold ved sykefravær er et godt verktøy for å skape tryghet på arbeidsplassen. Det er enklere for en arbeidstaker å komme tilbake i arbeid hvis oppfølgingen og kontakten har vært god under sykefraværsperioden. Et flytskjema med klare punkter for hva som skjer ved et sykefravær gir en god oversikt. [Se skjema]

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Skjema for sykefravær

Veiledning til utfyllingen av et skjema for sykefravær. Skjema er laget i henhold til minimumskrav utarbeidet av Rikstrygdeverket med tillegg av de krav Trygdeetatens areidslivsenter krever av IA-bedrifter.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
God jul og godt nytt år!
Absentia.no ønsker alle våre lesere og samarbeidspartnere en riktig god jul og godt nytt år! Vi ser frem til aktuelle og spennende saker i året som kommer og vil stå på også neste år for å gjøre våre nettsider til en god kilde for arbeidsmiljø, HMS, IA og sykefraværsarbeid.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan