Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Jus/Maler/Lovverk
Forlengelse av prøvetid
I arbeidskontrakten kan det avtales prøvetid i inntil 6 måneder. I noen tilfeller kan denne også forlenges, og HSH har sett på muligheten til forlengelse som følge av ferie i prøvetiden.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
NAV-endringer fra 1. januar
Fra 1. januar 2011 er det gjennomført en rekke endringer i regelverket for NAV. Disse endringene påvirker blant annet pensjonister og folk på dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon og individstønad.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Arbeid i kulde
Med meldinger om sprengkulde i hele landet, vil mange stå foran arbeidsdager i spesielt kalde omgivelser. Det er flere faktorer som bestemmer hvor godt du tåler kulden.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Veiledning
Kontroll og overvåking
LO har utarbeidet et hefte som beskriver tillitsvalgte og verneombudets rolle for personvern på arbeidsplassen. Ny teknologi gjør mulighetene for overvåking enklere, og mange har derfor behov for bistand i å vurdere den enkeltes personvern.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Forenkler skjemaveldet
Nye grep tas for å gjøre kravene til rapportering for norske virksomheter enklere. Økt gjenbruk av informasjon og enklere signering skal gjøre rapporteringen via Altinn mer effektiv.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Utleide arbeidstakere skal likebehandles
Arbeidsdepartementet ønsker at utleide arbeidstakere skal ha lønns- og arbeidsvilkår som ved fast ansettelse. Forslaget om endringer i vikarbyrådirektivet vil få konsekvenser for vikarbyråene.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Mister dagpenger
Arbeidsledige som ikke følger opp tiltak og jobbmuligheter som NAV tilbyr, mister retten på dagpenger. I fjor mistet over 3 700 dagpengene i følge NAV.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Godkjenningsordningen for BHT
Av 239 søknader om godkjenning er kun 129 blitt akseptert. Flere BHTer rådes til å bruke muligheten gjennom en overgangsperiode på 3 år til å bygge opp en fullverdig tjeneste.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
NHO svarer om aldersgrenser
Advokat Nina Melsom i NHO svarer på utspill fra Erik Råd Herlofsen i Statens seniorråd om bedriftsfastsatte aldersgrenser. Hun mener Herlofsen villeder når han hevder at Arbeidsdepartementets svar er feil.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Lovverk
Lovendringer for bedre oppfølging av sykefravær
Partene i arbeidslivet og regjeringen ble under forhandlingene om ny IA-avtale enige om å se på tiltakene for å sikre en bedre oppfølging av sykefraværet. Forslaget regjeringen nå sender på høring inneholder også forslag til sanksjoner ved brudd på arbeidsgivers og arbeidstakers oppgaver.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
LOs sommerpatrulje melder om færre lovbrudd
Mens det for 15 år siden ble avdekket lovbrudd ved halvparten av bedriftene LOs sommerpatrulje besøkte, er det samme tallet for 2010 redusert til 3 av 20 bedrifter.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Arbeidstilsynet aksjonerer for unge arbeidstakere
Inspektører fra Arbeidstilsynet går mellom 21. og 25. juni ut i virksomheter over hele landet for å undersøke arbeidsforholdene blant unge arbeidstakere. I år vil virksomheter innen varehandel og overnattings- og serveringsbransjen få besøk
Les hele artikkelen