Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Helse/Medisin
Appen som redder liv
Interesseorganisasjonen Landsorganisasjonen for hjerte- og lungesyke (LHL) tar livredning inn i det tyvende årehundret: nå har livrednings-appen kommet.
Les hele artikkelen
Helse/Medisin
Norsk støtte for bedre verdenshelse
Regjeringen har nylig lansert en rapport som viser hvordan 48 ulike norske aktører jobber for å sikre tilgang til medisiner og helsestell i verden.
Les hele artikkelen
Helse/Medisin
Fastlegeforskriften endres
En ny fastlegeforskrift trådte i kraft da 2012 ble 2013. Samme dag ble det også innført obligatorisk opplæring for leger som vil sykemelde.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Helse/Medisin
Oslo på e-resept
Hovedstadsborgerne slipper nå snart å levere inn den «gamle» papirresepten for å få tak i nødvendig medisin. Resepten finner du nå på telefonen din!
Les hele artikkelen
Helse/Medisin
Forsøker å finne ny astmaløsning
Den danske utgaven av arbeidsmiljøinstituttet skal gå astmasykdommen nærmere i ettersyn. Nærmere tre millioner kroner er satt av til prosjektet.
Les hele artikkelen
Helse/Medisin
Støy på arbeidsplassen
Arbeidstilsynet får ofte meldinger om hørselskader som følge av støy på arbeidsplassen. Spesielt utsatt er ansatte innen industri, bygg- og anlegg, transport og lagring, samt forsvaret. Flere meldinger fra flyplassen Værnes førte til ekstra tilsyn av arbeidsplassen.
Les hele artikkelen
Helse/Medisin
Nakke- og skuldersmerter kan gi langvarig fravær
En dansk undersøkelse blant 5 000 arbeidstakere viser at nakke- og skuldersmerter blant kontoransatte kan gi langvarig fravær.
Les hele artikkelen
Helse/Medisin
Risiko ved arbeid i kulde
Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister gir oversikt over hvilke arbeidsgrupper som har større risiko for arbeidsrelaterte kuldeskader. Spesielt er risikoen stor for å få hud- eller åndedrettsykdommer.
Les hele artikkelen
Helse/Medisin
Arbeid i kulden
Flere arbeidstakere opplever perioder med arbeid i kalde omgivelser. STAMI inviterer nå til seminar der de presentere en rapport om menneskers evne til å tilpasse seg kulde og effekten av å jobbe i kulden.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Helse/Medisin
Gir pc-arbeid muskel- og skjellettlidelser?
STAMI har gått gjennom studier som ser på sammenhengen mellom pc-arbeid og muskel- og skjellettlidelser. Utover økt risiko for betennelse i underarm og håndledd, er det lite som tyder på høyere risiko for andre plager.
Les hele artikkelen
Helse/Medisin
Yrke og kreft i Norge
STAMI presenterer sammenhenger mellom ditt yrke og risiko for kreft. Arbeidstakere som jobber med maling og tapetsering har høyere risiko for lungekreft, og rørleggere har størst risiko for brysthinne- og bukhinnekreft er noen av funnene i rapporten.
Les hele artikkelen
Helse/Medisin
Tabletter kan gi mer hodepine
Økt tilgjengelighet er blant årsakene til at vi spiser flere hodepinetabletter enn noensinne. Spesielt er hodepinen utbredt blant kvinner, og norske forskere advarer om at overforbruk vil føre til mer smerter og kronisk hodepine.
Les hele artikkelen