Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Helse/Psykisk helse
Kritikk av arbeidsplass kan føre til mobbing

Arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen opplever sanksjoner i etterkant. Dette viser en undersøkelse gjort av FAFO, som konkluderer med at mobbing og sosial eksklusjon er noen av konsekvensen ved å si i fra.

Les hele artikkelen
Helse/Psykisk helse
Dårlig arbeidsmiljø bør gi bøter

Leder av Arbeidslivstelefonen Grace Beathe Mathisen foreslår å gi bøter til bedrifter som ikke tar arbeidsmiljøet på alvor. Følgende av dårlig arbeidsmiljø er alvorlige og kan i verste fall føre til utstøting fra arbeidslivet.

Les hele artikkelen
Helse/Psykisk helse
Arbeidsliv uten mobbing

Arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv (IA) fortsetter med større og bredere fokus. Under en regional konferanse i Ålesund, understreket arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten at nulltoleranse mot mobbing i arbeidslivet er en nødvendighet for et inkluderende arbeidsliv.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Helse/Psykisk helse
Jobb viktigere enn venner
Mens 43 prosent av de spurte mener at jobben er viktig for å gi livet mening, er det bare 30 prosent som legger vekt på vennene.
Les hele artikkelen
Helse/Psykisk helse
Manifest mot mobbing

For to år siden lanserte statsminister Kjell Magne Bondevik ”Manifest mot mobbing”, der målet var null mobbing i skolen innen 23. september 2004. Selv om ikke det er nådd, har skolehverdagen blitt betydelig bedre, viser statusrapporten som ble lagt frem i dag.

Les hele artikkelen
Helse/Psykisk helse
Mobbing blant kolleger

Mobbing på arbeidsplassen er mest utbredt blant kolleger. Dette viser en studie gjort av det amerikanske National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 1 av 4 bedrifter rapporterte om mobbing i løpet av det siste året.

Les hele artikkelen
Helse/Psykisk helse
Produserer bedriftskulturen mobbere?
Èn av 20 plages av mobbing på jobben. Det er ikke lenger tvil om at dette utgjør et problem og at det ikke bare er mennesker med fra før tynnslitte nerver eller psykiske problemer som rammes. Vi kan vel også nå slå fast at psykiske problemer ikke bare oppstår i den privat sfære og influerer på arbeidsplassen, men også omvendt. Psykiske problemer kan oppstå i arbeidssituasjonen og forringe livskvaliteten til mennesker i så stor grad at sykemelding og arbeidsuførhet blir konsekvensen for enkeltmennesker.
Les hele artikkelen
Helse/Psykisk helse
Felles forståelse av mobbing

Statens Arbeidsmiljø (STAMI) etterlyser en felles forståelse for mobbing. Mobbebegrepet er i dag utydelig, og har forskjellig betydning for ulike mennesker. Derfor trenger man en klar og felles forståelse av hva mobbing innebærer, før man kan begynne med kampanjer og tiltak mot mobbing.

Les hele artikkelen
Helse/Psykisk helse
Kamp mot mobbing

Statsminister Kjell Magne Bondevik ønsker å trappe opp innsatsen mot mobbing i arbeidslivet. I sin nyttårstale pekte Bondevik på de vel 200 000 arbeidstakere som føler seg mobbet på sin arbeidsplass. Bondevik inviterte arbeidslivets representanter til samtaler om en strategi for å få en slutt på denne form for trakassering.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Helse/Psykisk helse
Tidsklemmen – en bløff?

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at nordmenn aldri har hatt så mye fritid som vi har i dag. Allikevel øker antallet som føler seg utbrente, og antall lykkelige har sunket fra 23 til 18 prosent i løpet av 15 år. Hvor blir det av all tiden?

Les hele artikkelen
Helse/Psykisk helse
Høy inntekt gir bedre psykisk helse
Jo mer du tjener, jo mindre sjanse er det for at du blir rammet av psykiske lidelser, viser tall fra Folkehelseinstituttet
Les hele artikkelen
Helse/Psykisk helse
Manifest mot mobbing

Statsminister Kjell Magne Bondevik erklærte for et år siden et mål om null mobbing i den norske skolen. Nulltoleranse og ansvalige voksne var stikkord som ble brukt i kampanjen, og dagens rapport viser at manifestet mot mobbing har hatt effekt. Mange skoler kan vise til klare nedganger.

Les hele artikkelen