Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Jus/Maler/Lovverk
Viktig steg for likestilling
Regjeringen vil gi redusert arbeidstid for ansatte som jobber tredelte skift og turnusordninger, i all hovedsak i offentlig sektor. LO applauderer og kaller forslaget for en milepæl i likestillingsarbeidet.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Mer fleksible permitteringsregler
Regjeringen foreslår å senke kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger ved permittering til 40 prosent. Dette er i tråd med ønskene fra NHO som er positive til økt fleksibilitet.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Nye permitteringsregler
Permitterte kan nå motta dagpenger i 52 uker i stedet for kun 30 uker. Ordningen gjelder også for dem som allerede har mottatt dagpenger som permittert og gjelder fra 1. februar.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Lovverk
BHT for flere
Fra 1. januar 2010 vil åtte risikoutsatte bransjer få nye krav om bedriftshelsetjeneste (BHT). Samtidig vil en ny obligatorisk godkjenningsordning tre i kraft for å sikre at BHT-ene har nødvendig kvalitet for å gjennomføre sitt arbeid.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Endringer i ferieloven
Det er foretatt enkelte endringer og presiseringer i ferieloven. Endringene trådte i kraft 1. januar i år.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Utvidet rett til å sykemelde
Regjeringen ønsker å følge opp de nye reglene om dialogmøter og gir utvidet sykemeldingsrett for kiropraktorer og manuellterapeuter fra 8 til 12 uker.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Ny og enklere arbeidsskadeforsikring
Regjeringen foreslår en ny og enklere arbeidsskadeforsikring. Denne skal erstatte dagens to ordninger for yrkesskadeerstatning og skal gjøre systemet enklere.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Regjeringen vurderer solidaransvar
For å styrke arbeidet mot et useriøst arbeidsliv vurderer Regjeringen å gjøre oppdragsgiver ansvarlig for sine underleverandører. NHO er kritiske og mener et solidaransvar er unødvendig og ber regjeringen fokusere på arbeidet mot sosial dumping.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Ja til tjenestedirektivet
Regjeringen sier ja til tjenestedirektivet og gir dermed norske bedrifter like konkurransevilkår i EU-markedet. Samtidig lover regjeringen at direktivet ikke skal gå på bekostning av arbeidet mot sosial dumping.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Lovverk
Nedbemanning?
Finanskrisen har allerede ført til lavere aktivitet og økende arbeidsledighet. Arbeidstilsynet har samlet informasjon om arbeidstakers rettigheter ved oppsigelse. Samtidig gir NHO råd til bedrifter som vurderer permitteringer.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Forhører seg om endringer av arbeidsmiljøloven
Arbeids- og Inkluderingsdepartementet ønsker å endre en del av arbeidsmiljøloven, og har dermed sendt spørsmål til høring.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Vikarer likestilles med fast ansatte
Et nytt EU-direktiv likestiller vikarer i bemanningsbyråer med fast ansatte. NHO frykter et mer rigid regelverk og økte kostnader ved midlertidig ansatte.
Les hele artikkelen