Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Sammen skal vi lykkes
Den partssammensatte Oppfølgingsgruppen for IA-avtalen inviterer til den første nasjonale fagpolitiske IA-konferansen. I løpet av en dag skal politikere, forskere og representanter fra arbeidslivet diskutere utfordringer og muligheter med IA.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA-avtalens 2. delmål på dagsorden
FFOs rådgiver Stian Oen gir flere råd i arbeidet for å følge opp IA-avtalens 2. delmål. Han mener staten har et foregangsansvar, noe som bør komme frem av Arbeidsdepartementets strategi for sysselsetting av funksjonshemmede.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Virker IA som forventet?
YS Arbeidslivsbarometer slår fast at IA-bedrifter er mer inkluderende. IA-bedriftene har bedre seniorpolitikk, tilrettelegger bedre og har større aksept for fravær ved sykdom.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Etnisk mangfold på jobb
Stadig flere arbeidsplasser har arbeidstakere med variert kulturell bakgrunn. Nå har AFI utarbeidet håndboken "Samarbeid for mangfold" som gir ledere råd for å gjøre etnisk mangfold til en berikelse på arbeidsplassen.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
FFO misfornøyd med regjeringens prioriteringer
I statsbudsjettet understreker regjeringen sin satsning på arbeid og velferd. Allikevel påpeker Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) at bevilgningene for å inkludere flere funksjonshemmede reduseres.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Seniorer har høyest trivsel på jobb
Arbeidstakere i 60 årene har høyest trivsel på arbeidsplassen. Det viser Norsk seniorpolitisk barometer, der 8 av 10 eldre arbeidstakere svarer at de trives på jobb.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Kandidater til Mangfoldsprisen 2010
Kjenner du en virksomhet som har bidratt spesielt i arbeidet med å skape en inkluderende arbeidsplass med etnisk mangfold? Du kan nå nominere kandidater til årets Mangfoldspris.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Gledelig nedgang i fraværet
Økt bruk av gradert sykemelding og mer bevisste leger og arbeidsgivere er blant årsakene til at sykefraværet går ned med 12,3 prosent i andre kvartal i år.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Ny samarbeidsavtale for IA klar
Alle partene i IA-avtalen har godkjent den nye samarbeidsavtalen med veileder. Det betyr at avtalene mellom den enkelte IA-virksomhet og arbeidslivssentrene må oppdateres.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Gratis kurs om mangfold og likestilling
I høst inviteres arbeidsgivere, tillitsvalgte og personalmedarbeidere til gratis kurs om mangfold og likestilling i arbeidslivet. Bakgrunnen er Aktivitets- og redegjørelsesplikten norske virksomheter har for å fremme likestilling og hindre diskriminering.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA-postkasse med gode ideer
Regjeringen ønsker å høre dine meninger og ideer om IA-arbeidet. Derfor lanserer lanserer de en egen IA-postkasse der du ved hjelp av internett enkelt kan påvirke veien videre for IA.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Skal vurdere mangfoldet i arbeidslivet
Et nytt prosjekt skal vurdere integreringen av utenlandske arbeidstakere med høy utdannelse. Gjennom opplæring og 12 måneders praksis hos Telenor vil deltakerne ha gode muligheter til å bli en del av det norske arbeidslivet.
Les hele artikkelen